Ögon - hälsokontroll

Synvård

Standard synundersökning

Med vår standard synundersökning får du träffa en optiker som skräddarsyr undersökningen utefter dina behov. Vi undersöker dina ögon för eventuella synfel, och utifrån det tar reda på vilken lösning som skulle passa dig bäst i form av glasögon eller linser. Med modern utrustning tar vi reda på hur dina ögon mår då vi grundligt kollar status för samsynen, ögontrycket, ögonbotten och synfältet för att utesluta sjukliga förändringar. Vi remitterar även till ögonläkare/ortoptist vid behov.

Kontaktlinsundersökning / Nytillpassning av mjuka och stabila

Kontaktlinser innebär att den korrigerande linsen sätts direkt på ögat. Det finns idag kontaktlinser för de allra flesta synfel oavsett om man är översynt, närsynt, har astigmatism eller är presbyop (ålderssynt). Det finns mängder olika kontaktlinser, de skiljer sig i material, passform, egenskaper och kan vara avsedda för att användas i allt från enstaka dagar till flera dagar i följd/dygnet runt. Det är synnerligt viktigt att en kontaktlins tillpassas och kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den fungera som avsett med dina ögon. 

Kontaktlinsen är i regel en säker produkt, om den tillpassas rätt och används enligt instruktioner. Eftersom linsen sitter direkt på ögat är det viktigt att material, bärandevana, bytesintervall och passform är individuellt anpassade för att minimera risken för komplikationer. 

Torra ögon analys

För dig som besväras av torra, kliande eller rinnande ögon. Under undersökningens gång får du besvara ett visst antal frågor så att vi bättre kan förstå hur stora besvär du har. Sedan görs en tåranalys, dvs. vi undersöker kvantiteten och kvalitén på tårarna, och kollar status på ögonlocken för att ta reda på grundorsaken till besvären.  
Eftersom det finns så många olika typer av ögondroppar kan det vara svårt att veta vart man ska börja. Vi gör det lätt för dig då vi tar fram ett behandlingsschema som ska lindra just dina besvär utifrån de mätningar vi gjort. 

Synintyg för körkort

Behöver du skicka in ett synintyg om synprövning kan du göra det hos oss, vare sig det är första gången, förnyelse, eller byte av behörighet. Vi har även möjlighet att skicka in intyget digitalt på plats, vill du ha en kopia får du en med dig. Kom ihåg att ta med giltig legitimation eller någon som kan legitimera dig om du bokat tid.

Färgtest

Enligt Ishihara testet 

DNEye kamera

Vi kan nu erbjuda det bästa glasögon-glaset någonsin, inviduellt anpassat till just dina ögon. Boka en vanlig synundersökning så ingår scanning av dina ögon med DNEye kameran.